Isännöitsijä- ja tilipalvelu Irja MällönenEtusivu

Palvelut

Yhteystiedot

Henkilöstö

AjankohtaistaPalvelut

Palveluluimme kuuluu
* tili - ja isännöintipalvelut
* verotusasiat ym taloushallinto
* tilintarkastukset
* palkanlaskentapalvelut
* yritysten perustamiset


Isännöintipalvelut

Isännöinnillä on ratkaiseva merkitys asuin- ja työympäristömme ylläpidossa. Ammattitaitoisen isännöinnin avulla kehitetään ja ylläpidetään viihtyisää elinympäristöä. Kiinteistöalalla jatkuvasti tapahtuvat muutokset edellyttävät yhä enemmän vastuuntuntoa, ammattitaitoa ja itsensä kehittämistä isännöitsijältä. Isännöitsijän on harjoitettava ammattiaan itsenäisesti ja ja asiakkaan edun mukaisesti säilyttäen riippumattomuutensa muihin sopimuskumppaneihin nähden. Tasapuolisuus on myös yksi toiminnan kulmakivistä.

Tili - isännöitsijätehtävien suorittamisessa tulee noudattaa lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Samalla on myös valvottava, että asiakkaan muut sopimuskumppanit noudattavat myös näitä määräyksiä.Asiakkaan yhtiöjärjestys, yhtiökokousten, yhtiömiesten ja hallituksen antamat ohjeet ohjaavat päivittäistä toimintaa. Tarvittaessa on käytettävä eri alan asiantuntijoita. Toimiston henkilökunta noudattaa vaitiolovelvollisuutta asioissa, joita on saatu tehtävää hoittaessa, ellei asiakas ole antanut lupaa kertoa niistä ulkopuoliselle.

Tilitoimistopalvelut

Tilitoimisto neuvoo ja tukee yrittäjää pitkäjänteisessä talouden suunnittelussa. Osaava tilitoimisto auttaa tekemään johtopäätöksiä ja tuottaa ymmärrettävää tietoa päätösten perusteeksi.Kun kirjanpito,tulosraportointi, tilinpäätös, veroja koskevat ilmoitukset ja muut taloushallinnon tärkeät alueet ovat hyvässä hoidossa, voi yrittäjä keskittyä omaan ydinliiketoimintaan. Talousasioiden ajantasainen seuranta ja määräaikoja noudattava ylläpitäminen ovat yrittäjätoiminnan perusasioita.Tulosta tämä sivu / Print this page

© Mallonen
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003